Agentia Pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiesti - Prahova - AE3R - este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, orientata pe strategie si cercetare energetica, a carei misiune este:

- promovarea eficientei energetice si a utilizarii surselor alternative de energie (utilizarea rationala a energiei si dezvoltarea potentialelor surse de energie alternativa bazate pe tehnologiile inovatoare);
- implementarea de proiecte in domeniul eficientei energetice;
- informare, sesiuni de instruire, diseminare si campanii de constientizare in domeniul eficientei energetice si a utilizarii surselor alternative de energie.

Agentia isi desfasoara activitatea in concordanta si pe baza Acordului de finantare IEE/07/480/SI2.4994472 si a celorlalte politici europene, strategii nationale si programe elaborate la nivel national, regional si local. Agentia face parte din reteaua europeana a agentiilor regionale de management energetic (Regional Energy Agencies - IEE Energy Management Agencies) si este un organism calificat de identificare si evaluare a problemelor de energie si de mediu.

Agentia constituie punctul de jonctiune pentru:
- facilitarea contactelor dintre diferitii actori din domeniul energetic;
- formarea de sinergii si amplificarea dialogului intre toti factorii interesati;
- realizarea unor campanii de informare privind folosirea rationala a energiei;
- informarea asupra programelor nationale si europene in domeniul eficientei energetice;
- satisfacerea necesitatilor din domeniul energetic ale societatii civile.

OBIECTIVE
- Adaptarea legislatiei locale la directivele europene si legislatia nationala privind eficienta energetica si protectia mediului;
- Afilierea si/sau dezvoltarea de parteneriate, precum si actiuni de cooperare, regionale, nationale sau internationale, cu alte organizatii: neguvernamentale sau ale administratiei publice locale si centrale, cu universitati, agenti economici, organizatii patronale si sindicale.
- Sprijinirea organismelor publice si private pentru definirea politicilor energetice privind tehnologia si cercetarea, asocierea cu acestea pentru implementarea unor programe de eficienta energetica, utilizarea energiei neconventionale si protectia mediului;
- Asigurarea consultantei si solutiilor tehnice atat pentru consumatorii casnici si industriali cat si pentru factorii de decizie.
- Definirea si dezvoltarea strategiilor energetice pe termen lung la nivelul Municipiului Ploiesti ?i al Judetului Prahova pentru o dezvoltare durabila;
- Definirea modelelor de planificare energetica si sprijinirea implementarii acestora;
- Initierea si sprijinirea proiectelor de cercetare in domeniul eficientei energetice si al energiilor regenerabile si a diseminarii rezultatelor acestora;
- Propunerea solutiilor de finantare prin programe si proiecte europene care vizeaza eficienta energetica si energii alternative.
- Promovarea masurilor privind eficienta energetica a cladirilor aflate in proprietate publica sau privata, eco - eficienta energetica si promovarea "energiilor verzi";
- Promovarea informatiilor legate de noi surse de energie durabila, instruirea cetatenilor in privinta reducerii consumului de energie si a protectiei mediului, promovarea tehnologiilor de eficienta energetica si crearea unui forum de dezbateri pe aceasta tema;
- Realizarea de brosuri, pliante si reviste, promovarea de campanii de informare, implicare si educare, editare de publicatii, organizare de conferinte, seminarii si orice alta activitate care raspunde obiectivelor Agentiei.

AE3R reprezinta cea mai rapida solutie pentru implementarea proiectelor dumneavoastra de eficienta energetica si energii regenerabile!

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica