În perioada 15-18 noiembrie 2017, Facultatea de ȘtiinÈ›e Economice organizează o serie de evenimente integrate în cadrul proiectului aniversar ”25 de ani de învățământ economic universitar la U.P.G. din PloieÈ™ti”.
Miercuri, 15 noiembrie 2017, a avut loc deschiderea oficiala a Sesiunii NaÈ›ionale de Comunicări ȘtiinÈ›ifice „Sursele de Energie in Dezvoltarea si Administrarea Afacerilor Durabile”, incepand cu ora 10:00, Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol-Gaze din PloieÈ™ti.
In cadrul acestei manifestari se vor prezenta lucrări È™tiinÈ›ifice È™i vor avea loc dezbateri împreună cu cadre didactice ÅŸi specialiÈ™ti din industria resurselor energetice.
Cu această ocazie, domnul Catalin Csaszar, manager de proiect, a prezentat Proiectul European EmBuild. Obiectivul general al proiectului Embuild il reprezinta sustinerea autoritatilor publice de la nivel local, regional si national sa formuleze strategii de renovare pentru sectorul de constructii care promoveaza renovarea profunda si faciliteaza accelerarea ratei de renovare.
Prin proiectul Embuild, AE3R Ploiesti-Prahova isi propune sa asiste autoritatile publice in realizarea de strategii de renovare solide pentru stocul lor de cladiri, acestea reprezentand in continuarea un exemplu pentru alte localitati pentru a-si realiza propriile lor strategii si in continuare renovarea stocurilor de cladiri atinge mai multe obiective: facturi mai mici de energie, un confort sporit, o viata si spatii de lucru mai sanatoase, imbunatirea calitatii aerului si crearea de locuri de munca la nivel local.
Materialele realizate in timpul proiectului sunt puse la dispozitia tuturor partilor interesate si diseminate unui public cat mai larg pentru maximizarea scopului si impactului proiectului.
Mai multe informatii puteti gasi pe www.embuild.eu .

Marti, 3 Octombrie 2017, la Iasi, a avut loc cel de-al doilea seminar transnational organizat in cadrul proiectului european “EMPOWERING – Sprijinirea autorităților publice locale de a construi strategii integrate în domeniul energiei durabile”
EMPOWERING este un proiect cu finanÈ›are europeană, care are drept scop orientarea a 6 regiuni ale UE (din Italia, Spania, România, CroaÈ›ia, Ungaria È™i Grecia) către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon.
Obiectivul principal este de a permite autorităților locale È™i regionale (factori de decizie È™i funcÈ›ionari publici) din fiecare regiune implicată în proiect să elaboreze politici energetice durabile È™i planuri coerente cu politicile europene în domeniul climei È™i energiei È™i în sinergie cu iniÈ›iativa Pactului Primarilor.
In cadrul evenimentului Peer to Peer, domnul Bogdan Potlogia, director AE3R a tinut prelegerea cu tema: „Contractul de Performanta Energetica- O schema financiara inovativa“.
Printre participanti s-au mai aflat, printre altii, domnul Dimitrios Sofianopoulos,DG Environment, domnul Pietro Elisei, URBASOFIA, doamna Ramona Tanasa, ADR Nord-Est si doamna Liliana Topliceanu, Universitatea din Bacau.
In cadrul evenimentului au avut loc discutii despre modul în care instrumentele financiare pot sprijini implementarea SEAP / SECAP, precum È™i potenÈ›ialul său de a sprijini tranziÈ›ia către o economie cu emisii reduse de carbon È™i cum se poate îmbunătăți sprijinul pentru investiÈ›iile în domeniul energiei durabile.

In perioda 11-14 octombrie 2017, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” participa la Targul International de Energie Regenerabila, Energie Conventionala, Echipamente si Tehnologii pentru Industria de Petrol si Gaze Naturale- „ExpoEnergiE 2017”, aflat la cea de asaptea editie, care se desfasoara la Romexpo Bucuresti.
ExpoEnergiE reprezinta un eveniment adresat pietei energiei si industriei de petrol si gaze, constituindu-se intr-o platforma de interactiune pentru specialistii din domeniu si avand ca scop principal promovarea potentialului local in vederea atragerii de investitori.
In cadrul evenimentului, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” va promova activitatile sale si proiectele europene din care aceasta face parte.
In data de 11.10.2017, de la ora 12.00, a avut loc conferinta: „Administrarea afacerilor în industria de petrol È™i gaze” organizata de UPG Ploiesti, manifestare stiintifica aflata deja la cea de-a treia editie si la care reprezentantii AE3R au participat si au tinut prelegeri in fiecare an.
In cadrul acestui eveniment domnul director Bogdan Potlogia a prezentat Proiectul European COALESCCE- Cresterea capacitatii de abordare a conceptului de „Comunitate energetica”. Proiectul are ca si obiectiv general cresterea gradului de implementare al strategiilor energetice locale bazate pe interesele reale ale comunitatilor privind cresterea independentei, sporirea securitatii si diversificarea pietei de munca in sectorul energetic, dar si pentru adaptarea la schimbarile climatice.
Mai multe informatii despre proiectul COALESCCE, puteti gasi pe: www.interregeurope.eu/coalescce.

Stimati colegi,

Din martie 2016, AE3R Ploiesti-Prahova participa, alaturi de 9 parteneri europeni, printre care si prestigioasa agentie GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH din Germania, la proiectul european Embuild, care are ca obiectiv general sustinerea autoritatilor publice de la nivel local, regional si national sa formuleze strategii de renovare pentru sectorul de constructii care promoveaza renovarea profunda si faciliteaza accelerarea ratei de renovare.

Pentru a evalua situatia reala in acest domeniu deosebit de important, va rugam sa completati un scurt chestionar.
Va garantam pastrarea anonimatului si gestionarea strict confidentiala a raspunsurilor.

Completarea celor 17 intrebari dureaza numai cateva minute!

Apasati aici pentru a completa sondajul:
https://www.1ka.si/a/95194?language=17

Va multumim!

-        ANRE admite, într-o Scrisoare adresat? Ministerului Energiei, c? aceast? cot? bag? investitorii în insolven??, dar paseaz? problema la Ministerul Energiei.
-        Exist? ?i o a doua propunere de cot?, de 12,3% pentru 2017.


     Condi?ia: s? se modifice urgent Legea 220 Surpriz? de propor?ii pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. Dup? ce au solicitat autorit??ilor, la modul imperios, în nenum?rate rânduri, cre?terea obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile pentru salvarea sectorului regenerabilelor, ace?tia constat? acum c? Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE propune pentru anul 2017 o cot? cu mult redus?, de 8,3% . „Cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind egal? cu 8,3% din consumul final brut de energie electric?. Men?ion?m faptul c? prin considerarea nivelului cantit??ii de energie electric? exceptat? a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 ?i a celor în curs de emitere în perioada 2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va cre?te pentru consumatorii finali neexcepta?i ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh ?i 43 lei/MWh, care corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh ?i 9000 GWh”, se precizeaz? în Nota ANRE privind cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicat? pe site-ul institu?iei.

Dup? trei ani la rând în care cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie a fost men?inut? la nivele sc?zute, ANRE love?te dramatic investi?iile din sectorul regenerabilelor prin aceast? cot? propus? de 8,3 %, comparativ cu 12,15% în 2016 , respectiv 17% cât s-a prev?zut ini?ial în Legea 220/2008, lege în baza c?reia s-au f?cut toate investi?iile din sector, reclam? investitorii din domeniu, care se declar? uimi?i ?i îngrijora?i de propunerea Autorit??ii. Potrivit acestora, decizia ANRE va aduce faliment în mas? garantat în industria energiei regenerabile.

                Experţii Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile "AE3R Ploieşti-Prahova" vor realiza, astazi, 19.01.2011, radiografia termică a clădirii Spitalului de Pediatrie Ploieşti.
                În cursul săptămânii trecute, s-au realizat inspecţii termografice la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie, unităţi aflate în subordinea Consiliului Judeţean Prahova.
                În baza rezultatelor rapoartelor termografice, conducerea Consiliului Judeţean Prahova intenţionează să acceseze fondurile de mediu în vederea anvelopării clădirii şi, implicit, reducerii cheltuielilor de funcţionare aferente.
                Din primele rezultate, la Spitalul Judeţean de Urgenţă se impune reabilitarea totală a clădirii.

                                                                       INVITAŢIE DE PARTICIPARE

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - Ploiesti Prahova (AE3R-Ploiesti Prahova), cu sediul în Ploiesti , str. Elena Doamna nr. 2 , cod poştal 100343, organizează procedura de cerere de oferta , prin care doreşte să achiziţioneze „Servicii de consultanta pentru intocmirea planului energetic al judetului Prahova”, conform prevederilor caietului de sarcini.
               Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte in asociere. Nu se admit subcontractanti.
               Contractul de prestare servicii se va încheia pe o perioadă de: 6 luni.
               Documentaţia procedurii se poate ridica de la sediul Ae3R –Ploiesti Prahova.
               Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova , până la data de 19.11.2010 , ora 10.00.
               Garanţia de participare la procedură, în valoare totală de 1.000 lei, se va constitui în favoarea Ae3R-Ploiesti Prahova până la data limită de depunere a ofertelor in RO97RNCB0205108607100001 deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Ploiesti.
               Procedura se va desfăşura la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova în data de 19.11.2010 , ora 11:00 şi pot participa persoane juridice române, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei procedurii.
              Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”.
              Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova telefon 0244515454.

                                                                                                                        Director Executiv
                                                                                                                       POTLOGIA BOGDAN

Prahovenii pot accesa fonduri de un million de euro prin Programul “Casa Verde”

 

                                      Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova “AE3R Ploiesti – Prahova” vă informează că Administraţia Fondului de Mediu a aprobat deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează surse regenerabile, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” începând cu 1 iulie 2010. Suma alocată judeţului Prahova pentru această sesiune de finanţare este de 4.210.786 lei.

                Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova, in colaborare cu Prahova Business, organizeaza pe 23 septembrie 2010, in aula Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, conferinta „Eficienta si performanta energetica” – conferinta dedicata promovarii eficientei energetice si vizeaza o eficientizare a comunicarii intre specialistii in domeniu si publicul tinta de pe teritoriul judetului Prahova, comunicare ce reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea tintei globale de 20% pana in 2020 la nivelul UE: reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 , reducerea consumului de energie cu 20% si cresterea ponderii energiei produse din surse regenerabile pana la 20%.           

„ Energia – O noua atitudine”
Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti
14 aprilie 2010

             In data de 14 aprilie 2010, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile "AE3R  Ploiesti – Prahova" a organizat, impreuna cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti, actiunea “Energia – O noua atitudine”. Evenimentul face parte dintr-o serie de astfel de manifestari desfasurate la nivelul liceelor ploiestene, acest liceu fiind primul care beneficiaza de aceste informatii.

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

AE3R partnera in

EnPC Intrans

embuild

poza model certificat performanta energetica