pic

Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti-Prahova” va anunta lansarea Proiectului Renocally, proiect care va promova consolidarea capacității pentru implementarea și finanțarea renovărilor profunde pentru decarbonarea stocului de clădiri din România, Bulgaria și Slovacia.

Renocally, un nou proiect finanțat de Inițiativa Europeană pentru Clima (EUKI) tocmai a fost lansat. Proiectul, care are o durata de doi ani va consolida capacitatea municipalităților și factorilor de decizie din Bulgaria, România și Slovacia de a decarbona stocul de clădiri al țărilor într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, centrat pe oameni, ținând cont de modificările legislative la nivelul UE.

Creşterea competențelor municipalităților din estul Europei pentru a atinge obiectivele din Fit-for-55 și obiectivele UE de reducere a GES.

Renocally își propune să declanșeze renovări profunde în municipalitățile țintă prin:

  • Sprijinirea municipalităților în implementarea pașapoartelor pentru renovarea clădirilor;
  • Crearea unui Master Class de Asistență Tehnică pentru a sprijini accesul municipalităților la finanțare pentru renovare;
  • Pregătirea pentru implementarea viitoarelor cerințe EPBD;
  • Creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale municipalităților țintă privind decarbonarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă.

O gamă diversă de actori interesati vor fi implicati în țările țintă pe toată durata proiectului. Consorțiul Renocally va împuternici municipalitățile să planifice activități de renovare, realizând astfel potențialul de reducere a emisiilor de GES din sectorul construcțiilor. Vor fi organizate ateliere și webinare de schimb de cunoștințe pentru a susține rezultatele proiectului și pentru a facilita replicarea rezultatelor catre alte niveluri de guvernare, jurisdicții și părți interesate.

Un peisaj politic european pregătit pentru schimbare

Renocally creste capacitatea factorilor de decizie de a implementa legislația UE, cum ar fi Fit-for-55 și EPBD. Pachetul Fit-for-55 urmărește să crească ambiția și să eficientizeze acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și renovarea prin planuri naționale de renovare a clădirilor, care vor fi integrate în planurile naționale pentru energie și climă ale statelor membre.

Reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), care se anticipează a fi adoptată în toamna anului 2023, este de asemenea prevăzută să implice obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor și măsuri mai riguroase pentru a le atinge. Drept urmare, statele membre trebuie să-și intensifice eforturile atunci când vine vorba de proiecte de renovare profundă.

Acest lucru are o implicație directă asupra municipalităților și a planurilor lor climatice. Factorii politici din țările țintă vor primi sprijin suplimentar pentru a debloca pe deplin potențialul de economisire a energiei și multe alte beneficii pe care le pot oferi măsurile de renovare profundă. Renoally va sprijini factorii de decizie din Bulgaria, Cehia și România să implementeze politici eficiente de renovare a clădirilor, aliniate cu politica UE, contribuind în același timp la obiectivul UE de reducere a GES pentru 2030.

Renocally este un efort de colaborare între organizațiile de cercetare, think-tank-urile și profesioniștii din industrie din vârful industriei constructiilor.

 

Partnerii din proiect:          
-Buildings for the Future (B4F) [Slovakia]  
-Buildings Performance Institute Europe [Belgium & Germany]   
-Center for Energy Efficiency (EnEffect) [Bulgaria]
-AE3R Ploiesti [Romania]

-TERRA Millenium III Foundation [Romania]        

           

Proiectul face parte din European Climate Initiative (EUKI). EUKI este un instrument de finanțare a proiectelor al Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică (BMWK). Competiția EUKI pentru idei de proiecte este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Scopul general al EUKI este de a promova cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Fiți atenți la actualizări ale proiectului și alăturați-vă conversației despre decarbonarea și renovarea profundă a stocului de cladiri din Europa de Est, urmărind hashtagurile: #Renocally și #RenocallyNews pe rețelele sociale (Twitter, LinkedIn și Facebook).

 

 

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica