Comunitatile energetice18042022Participarea cetățenilor și comunităților ca parteneri în proiecte energetice reprezintă transformarea sistemului energetic. Inițiativele comunitare în domeniul energiei oferă noi oportunități pentru cetățeni de a se implica activ în problemele energetice.

Energia comunitară se referă la acțiuni energetice colective care încurajează participarea cetățenilor în întreg sistemul energetic. Acest concept inovator a primit o atenție sporită în ultimii ani, iar momentan se află în curs de dezvoltare o gamă largă de practici de gestionare a proiectelor energetice comunitare.

Pachetul Energie Curată pentru toți europenii al Comisiei Europene confirmă rolu; proeminent pe care îl vor juca prosumatorii și formele lor colective în energia viitoare din sistem. Cadrul legislativ al UE recunoaște și definește în mod oficial tipuri specifice de energiei comunitare ca şi „comunități de energie regenerabilă” și „energie cetățenească”.

Energia comunitară se referă la o gamă largă de acțiuni energetice colective care implică participarea cetățenilor la sistemul energetic. Proiectele energetice comunitare sunt caracterizate prin diferite grade de implicare a comunității în luarea deciziilor și împărțirea beneficiilor . Acestea pot descrie o comunitate limitată de a locație geografică sau o comunitate de interes.

Pachetul Energie Curată recunoaște anumite categorii de inițiative energetice comunitare precum „comunități energetice” în legislația europeană. Comunitățile energetice pot fi înțelese ca o modalitate de a „organiza” acțiuni energetice colective în jurul participării deschise și democratice, dar și guvernare și furnizarea de beneficii pentru membri sau comunitatea locală.

Există două definiții formale ale comunităților energetice: „comunități energetice cetățeneşti”, care este inclusă în Directiva privind piața internă a energiei electrice revizuită (UE) 2019/944 (Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 2019) și „comunități de energie regenerabilă”, care este inclusă în Directiva privind energia regenerabilă revizuită (UE) 2018/2001 (Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, 2018).

Aceste două documente legislative ale UE oferă pentru prima dată o legislație cadru abilitatoare pentru participarea colectivă a cetățenilor la sistemul energetic. Ei descriu energia comunității ca noi tipuri de entități necomerciale care, deși se angajează într-o activitate economică, scopul lor principal este de a oferi mediu, economic sau social beneficiile comunității, mai degrabă decât să prioritizeze realizarea de profit.

Promovarea cadrelor de politică energetică de sprijin prin Pachetul Energie Curată recunoaște și oferă acum un cadru legislativ favorabil pentru cetățeni și comunitățile de energie regenerabilă. Transpunerea sa în dreptul intern va fi esențială pentru dezvoltarea cu succes a comunităților energetice. La dezvoltarea lor planurile naționale de energie și climă, statele membre ar trebui să identifice măsuri concrete pentru implementarea noilor drepturi acordate cetățenilor și comunităților de energie regenerabilă din Directiva privind piața internă a energiei electrice revizuită și, respectiv, Directiva privind sursele regenerabile revizuită

Proiectele comunitare de energie au crescut rapid, parţial datorită schemelor de sprijin privind energia regenerabilă, care oferă stimulente, dar și datorită conștientizării sporită cu privire la acțiunile colective.

Durabilitatea lor pe termen lung va depinde de dezvoltarea modele de afaceri viabile care se îndreaptă către scheme inovatoare de finanțare și remunerare, tehnologii inteligente, sprijinul național de reglementare și acceptarea lor socială mai largă și precum şi gradul de participare a cetățenilor.

Pentru a le permite să concureze pe picior de egalitate cu alți participanți la piață, procedurile de participare la schemele de sprijin bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pot fi simplificate pentru a include, de exemplu, criterii pentru beneficiile generate asupra comunității locale.

Într-un sens larg, comunitățile energetice sunt procese învecinate atât energiei de tranziție, cât și inovării sociale. Ca proiecte energetice descentralizate și bazate pe surse regenerabile, pot promova practicile de producție și consum durabil de energie. La fel de responsabilizarea consumatorilor și inițiativele conduse de comunitate, comunitățile energetice pot juca un rol cheie pentru inovarea socială, deoarece acestea reflectă o schimbare fundamentală a comportament consumatorului. Consumatorul tradițional pasiv devine un consumator de energie, coproprietar de instalații de energie regenerabilă și participant la energie comunitară.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică si Energii Regenerabile “AE3R Ploieşti-Prahova”participă la  Proiectul European COALESCCE, finanţat prin programul INTERREG EUROPE. Proiectul are ca si obiectiv general cresterea gradului de implementare al strategiilor energetice locale bazate pe interesele reale ale comunitatilor privind cresterea independentei, sporirea securitatii si diversificarea pietei de munca in sectorul energetic, dar si pentru adaptarea la schimbarile climatice.

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica