image 2021 02 03 105135

După aproximativ 2 ani de investiții în valoare de peste 17.000.000 lei în dezvoltarea Bazei Experimentale pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic (BECA), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” se află astăzi pe lista centrelor de cercetare capabile de cercetări atmosferice de mediu și tehnologii „green”, alăturându-se centrelor de cercetare de acest gen din Europa și din lume.

În viziunea anilor 2050, industria aviatică este susținută de astfel de capabilități de clasă mondială și facilități de cercetare, de testare și de validare, care vor crea o serie de oportunități și metodologii de reducere a impactului emisiilor rezultate din transportul aerian. Aceste metodologii vor duce la construcția unor aeronave „green” cu emisii și zgomot redus, punându-se accent totodată pe optimizarea fluxurilor de pasageri și a traiectoriilor de zbor.

 

 

Toate aceste noi abordări ce includ scenariile privind emisiile de aeronave vor putea fi puse în aplicare și, în același timp, vor ajuta la formarea unei rețele virtuale planetare care să constituie infrastructura critică pentru cercetarea mediului atmosferic și testarea de tehnologii „green” pentru mediu, fapt ce va contribui la o colaborare activă, deschisă tuturor partenerilor interesați de aceste studii atmosferice.

INCAS este partener în cadrul JTI Clean Sky și Clean Sky 2, cele mai ample proiecte de cercetare dezvoltate la nivelul UE, destinate tehnologiilor „green” în domeniul transportului aerian de nouă generație. Prin urmare, dezvoltarea acestor capabilități conduce la consolidarea unei poziții de lider în astfel de proiecte de interes major. Baza Experimentală pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic a fost dezvoltată prin Programul Operațional Sectorial – Creșterea Competitivității Econimice – POS CCE O 2.2.1, program susținut de Uniunea Europeană și Guvernul României.

BECA – DE LA PROIECT LA REALITATE

În imediata vecinătate a aerodromului Strejnicu, jud. Prahova, INCAS a dezvoltat Baza Experimentală pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic, BECA, ce include o componentă la sol, precum și o componentă aeropurtată, formată în prezent din aeronava BN2 și aeronava King Air C90 GTx (laboratorul aeropurtat ATMOSLAB).

Componenta la sol este reprezentată de clădirea de laboratoare, clădire cu trei etaje și un hangar tehnic, ce acomodează cele 2 laboratoare aeropurtate. Pentru activitatea bazei experimentale, laboratoarele au fost echipate cu o serie de instrumente pentru monitorizarea suprafeței terestre și analiza calității aerului.

Acestea cuprind:

 • un senzor radar de scanare și generare imagistică avansată
 • o turelă electrono-optică
 • un nefelometru
 • un analizor de gaze ambarcabil
 • o consolă de operare și control pentru misiuni de cercetare aeropurtate
 • un sistem Data Link, echipament pentru transmiterea în timp real a datelor la sol

Baza experimentală cuprinde un număr de 8 laboratoare:

 • un laborator de mentenanță (amplasat în hangar)
 • un laborator de calibrare
 • un laborator de calitatea aerului și poluării
 • laboratorul de simulare si modelare a atmosferei și terenului
 • laboratorul de teledetecție
 • laboratorul LIDAR și modelarea terenului
 • centrul de comandă și navigație
 • laboratorul DOA (Design Organization Approval)

Pe lângă acestea, se mai adaugă o sală de transfer de bune practici, o bibliotecă tehnică și o cameră IT. Laboratoarele bazei vor interacționa între ele, conform fluxului de cercetare figurat mai jos, dar vor interacționa și cu departamentele INCAS.

BENEFICIARI

La nivel național, de rezultatele științifice și tehnice ale Bazei Experimentale pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic vor beneficia instituțiile centrale și locale aflate în structura sau coordonarea următoarelor ministere:

 • Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 • Ministerul Transportului
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Sănătații
 • Ministerul Educației Naționale
 • Ministerul Apărării Naționale

Printre beneficiari se mai numără instituții de drept public precum:

 • ANM – Administrația Națională de Meteorologie
 • ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 • Poliția de Frontieră
 • ROSA – Agenția Spațială Română
 • alte institute de cercetări din domeniul sănătății, protecției mediului.

Beneficiarii industriali și din domeniul transporturilor aeriene sunt următorii:

 • Industria aeronautică (AEROSTAR Bacău, ROMAERO București)
 • Industria prelucrătoare (ROMPETROL, OMV – PETROM)
 • Transporturi aeriene (Aeroportul Otopeni/Băneasa, ROMATSA, companii aeriene, TAROM)
 • Persoane juridice și fizice interesate în activități specifice de dezvoltare de tehnologii „green” sau de investigații privind gradul de poluare și protecția mediului.

Se mai pot contoriza și beneficiarii interesați de activități de tip spin-off

 • măsurători de calități dinamice în mediul atmosferic
 • monitorizare situații de dezastre de mediu și naturale
 • analiza interacțiunii om-mașină-factori de mediu
 • probe mecano-climatice
 • dinamica atmosferei
 • supraveghere aeriană.

Pe lângă beneficiile naționale există o serie de programe de cooperare internațională și infrastructuri cu acces transnațional care au directă legătură cu dezvoltările propuse pentru activitatea bazei experimentale. Printre cele mai ample programe de acest gen se numără:

 • ACTRIS – Aerosols, Clouds and Trace gases Research InfraStructure Network
 • ICOS –Integrated Carbon Observation System
 • IAGOS-ERI – In-service Aircraft for a Global Observing System – European Research Infrastructure.

POTENȚIAL ȘTIINȚIFIC ȘI UMAN

Prin dezvoltarea acestei baze, INCAS își poate valorifica în mod eficient potențialul științific și uman, în special din cadrul compartimentului Aerodinamica Ambientală. Acest potențial a început să fie dezvoltat încă din anul 2011, de când a fost inaugurat Laboratorul Aeropurtat – ATMOSLAB, care a fost și este implicat în proiecte internaționale de mare anvergură. Acum, laboratorul este o parte esențială a Bazei Experimentale pentru Analiza și Cercetarea Mediului Atmosferic.

Personalul care face parte din Laboratorul ATMOSLAB este format din specialiști calificați în diverse domenii științifice și tehnice care implică o coordonare interdisciplinară: fizica teoretică (abordare teoretică a fenomenelor fizice), optoelectronica (plasmă, laser, spectroscopie, fotonică), fizica atmosferei (interacțiunea norilor, aerosoli, precipitații, schimbările climatice), fizica mediului (poluarea aerului, calitatea aerului, formarea gheții), inginerie aeronautică, inginerie electronică, calculul de dinamică a fluidelor, achiziții de date, prelucrare a datelor, reconstrucție 3D și cartografiere.

De asemenea, din personalul laboratorului ATMOSLAB fac parte și cei doi piloți ai INCAS, Alexandru Bucur și George Cristescu. Toți acești specialiști formează echipa ce operează infrastructura experimentală BECA.

Exploatarea infrastructurii BECA se face de către întregul personal INCAS. Unul dintre specialiștii laboratorului ATMOSLAB este Dr. Fiz. Andreea Boscornea, Directorul Tehnic al proiectului BECA. Pasionată de fizica atmosferei, la numai 28 de ani, Andreea și-a dat teza de doctorat în fizica norilor, o parte esențială a cercetării atmosferice și, implicit, a activităților desfășurate în cadrul laboratorului ATMOSLAB pentru studiul norilor.

Departamentul de Sisteme, reprezentat de Dr. Mat. Ioan Ursu, este implicat în proiectul AirSense (Real time smart application for Urban Air quality Management respecting the sensitive categories of population), ce va utiliza facilitățile bazei experimentale și, implicit, ale laboratorului aeropurtat ATMOSLAB. Domnul Dr. Ursu nu este la prima experiență în cercetarea atmosferei. Acesta a participat la primul experiment de cercetare atmosferică realizat de INCAS la Eclipsa din anul 1999, mai precis la Experimentul Internațional de Fizică din timpul Eclipsei totale din 11 August 1999, intitulat „NOTTE” (citiți aici mai multe detalii despre acest experiment).

De asemenea, INCAS, prin dezvoltarea bazei experimentale, a generat noi locuri de muncă pentru exploatarea laboratorului. Personalul de execuție este format din specialiști din domeniul chimiei, fizicii, meteorologiei și științelor aerospațiale, cu studii si cursuri de specializare efectuate în străinătate, stagii și experiență de lucru în cadrul compartimentelor de cercetare ale unor universități de prestigiu din Europa.

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

AE3R partnera in

EnPC Intrans

embuild

poza model certificat performanta energetica