bateriiUn proiect de ordin publicat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE promite să încurajeze puternic instalarea de noi capacități de generare a energiei electrice la nivelul consumatorilor. Reglementatorul preia elemente din legislația obligatorie la nivel european și simplifică procedurile pentru mica generare distribuită. Comunicat pe 23 octombrie, proiect este pus în dezbatere publică până pe 27 octombrie.

De la 27 kW, la 100 kW

ANRE preia modificările aplicate legii 220/2008 în vara acestui an prin creșterea de la 27 kW la 100 kW a pragului maxim al puterii instalate la locul de consum stabilit pentru prosumatorii deținători de unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile care pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

Mai este introdusă opțiunea contractării directe de către prosumator a lucrărilor de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către acesta. Implementarea acestei prevederi vine în sprijinul prosumatorilor, asigurând eficientizarea. De asemenea, reglementatorul introduce noi reguli și obligații pe care le au atât operatorii de distribuție, cât și prosumatorii cu privire la instalația de racordare, ulterior realizării acesteia.

 

Socializarea unor costuri

“Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare, din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului”, precizează proiectul de ordin al ANRE.

„Din practica curentă se observă că operatorul de distribuție prevede prin soluția de racordare, cu costuri prevăzute în sarcina utilizatorului prin tariful de racordare, protecții și automatizări în scopul de a asigura funcționarea rețelei și îndeplinirea obligațiilor sale legale. Având în vedere scopul, astfel de lucrări au caracter de investiție. Prin urmare, costurile atribuite în mod nejustificat în sarcina utilizatorului prin tariful de racordare au fost eliminate”, este explicația din Nota de prezentare a proiectului de ordin.

Stocarea apare în reglementări

În tot cuprinsul ordinului, sintagma “loc de consum și de producere” se înlocuiește, după caz, cu sintagma ”loc de consum și de producere cu instalație de stocare”. Astfel, în tot procesul de constituire a unui prosumator, în relația cu autoritatea de reglementare și cu operatorii de distribuție, prosumatorul va putea să includă referințe la instalații de stocare.

Și această actualizare a ordinului ANRE vine ca urmare a modificării legii 220/2008, prin legea 155/2020.