Primii beneficiari ai legii prosumatorilor ar putea fi persoanele fizice și/sau juridice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse deja în funcțiune la data publicării Ordinului ANRE în Monitorul Oficial al României. Pentru aceștia, proiectul de ordin al ANRE, pus in dezbatere publica luni, 19 noiembrie 2018, pentru 10 zile, obligă operatorii de distribuție să monteze un contor de energie electrică inteligent sau care să permită citirea la distanță în maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a reglementării.

ANRE își propune ca Ordinul să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019. Proiectul pus în dezbatere nu face nicio referire la eventualele probleme de competiție care ar putea împiedica aplicarea măsurilor de sprijin prosumeri care au fost invocate în pozițiile publice exprimate în ultima perioadă. Surse neoficiale afirmă că răspunsul Comisiei Europene cu privire la această chestiune a fost favorabil, în sensul în care schema se încadrează în conceptul de ajutor de minimis, care poate fi implementat relativ rapid.

Pentru a primi bani pentru energia injectată în rețea, prosumatorii trebuie să îndeplinească simultan câteva condiții:

  • activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice
  • puterea electrică a centralei electrice este de cel mult 27 kW pe loc de consum
  • energia electrică este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului
  • sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță

Birocrația este redusă, în sensul în care în vederea certificării calității de prosumator este suficient ca proprietarii interesați să transmită operatorilor de distribuție informații privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare și caracteristicile acestora. Dacă toate actele sunt conforme, atunci operatorul de distribuție emite certificatul de racordare pentru locul de consum și de producere. Distribuitorii sunt obligați să emită certificatul de racordare, în maximum 30 de zile. În baza certificatului de racordare, prosumatorii vor solicita furnizorilor de energie electrică cu care au contract încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

Regularizarea se va face lunar, pe factură, cu semnul – (minus) pentru cantitatea de energie injectată și înmulțită cu prețul mediu înregistrat pe PZU, în anul anterior, valoare nepurtătoare de TVA. Dacă prosumatorul va trebui să primească bani, aceștia vor fi reportați la următoarea factură de regularizare. Reportarea se va putea realiza pe o perioadă de maxim 12 luni, după care valoarea eventual rămasă se plătește prosumatorului de către furnizorul de energie electrică, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Doar pentru persoanele fizice, dacă valoarea depășește 100 lei, aceasta nu se reportează și va fi plătită prosumatorului de către furnizor, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.

Pentru nou veniții în piața de generare a electricității din surse regenerabile, inclusiv pentru viitorii beneficiari ai schemei de sprijin comunicate de AFM, se mențin obstacolele impuse de obligațiile privind obținerea autorizațiilor de construire. Cel mai rapid ar putea beneficia de valorificarea electricității injectate în rețea posesorii existenți de sisteme de generare de până în 27 de kW pe locul de consum, persoane fizice sau juridice. Inclusiv beneficiarii sistemul de promovare prin certificate verzi pot renunța la acesta pentru a vinde furnizorilor energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice.

Sursa: http://www.energynomics.ro/ro/cel-mai-tarziu-in-aprilie-2019-vom-avea-primii-beneficiari-ai-legii-prosumatorilor-proiect-anre/

UPDATE:

Data: 17.12.2018

ANRE supune consultarii publice versiunea a 2-a proiectului de ordin, versiune rezultata in urma analizarii si prelucrarii observatiilor primite in cadrul procesului de consultare publica din luna noiembrie, a sedintei publice din data de 10.12.2018 si a intalnirii cu experti ai furnizorilor si operatorilor de distributie din data de 13.12.2018, împreună cu sinteza observațiilor primite asupra primei versiuni a proiectului de ordin care cuprinde toate observațiile primite în etapa de consultare publică a acestuia și cele care au rezultat în cadrul celor două ședințe. Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 26 decembrie 2018, ora 16:00.

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica