Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” aduce la cunostinta persoanelor fizice faptul ca pot deveni „Prosumatori” accesand fondurile AFM prin „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională”

 

Finantare:
- —Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
—- Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
—- TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
—Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Conditii de eligibilitate:;
—- Solicitantul trebuie sa fie proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
- In situaţia în care imobilul pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate, persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului;
- — Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
—-  Solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Documente necesare înscrierii:—
- Cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghidul de finantare);
—- Actul de identitate al solicitantului;
—- Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
—- Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat;
- —Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local.

Prognoza desfasurarii programului in timp:
25 Ianuarie – 1 martie inscriere Instalatori
1-15 Martie validare Instalatori
15 Martie -1 Aprilie inscriere Beneficiari Finali (de catre Instalatori)
1-15 Aprilie Publicare lista dosare aprobate finantare
Beneficiarul finanțării achită Instalatorului contribuția proprie.

Pentru mai multe informatii legate de conditiile de eligibilitate si despre cum puteti accesa acest program, gasiti la sediul Agentiei din B-dul Republicii, nr. 2-4 din Ploiesti, cat si la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si la nr. de tel.: 0244 51 54 54.

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

UMEB

Autoritati Publice Locale

AE3R partnera in

Original_-_II.png

 aa.PNG

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

poza model certificat performanta energetica