Vă informăm că Administrația Fondului pentru Mediu a publicat pe 27.02.2019, pe site-ul instituției prima listă cuprinzând instalatorii respinși în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Solicitanții respinși pot contesta Decizia Comitetului Director sau pot depune un nou dosar de validare.

 

Contestațiile se pot depune, conform Ghidului de Finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe site-ul AFM a listei instalatorilor respinși, până la 07.03.2019 inclusiv.
Contestațiile pot fi transmise prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționarii acestora de către Autoritate în interiorul termenului menționat mai sus.

Tot pe 27.02.2018, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul instituției prima listă cuprinzând instalatorii cărora le sunt solicitate documente în forma corectă și/sau clarificări în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţional.

Regasiti aceste liste anexat.

Sursa: www.afm.ro