Vă informăm că Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 27.05.2019, pe site-ul instituției o listă cuprinzând instalatorii respinși în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director.

 

Contestaţiile se pot depune, conform Ghidului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei instalatorilor respinşi, respectiv până la 04.06.2019 inclusiv.

Contestaţiile pot fi transmise prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestora de către Autoritate în interiorul termenului menționat mai sus.

Lista publicată o puteti regasi atasat.