Fedarene

Nr. 1164 / 14.07.2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Sesizarea AE3R este introdusă în legea nr. 139 din 2010

Prin adresa din 12 mai 2010 Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova a adus în atenţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei lipsa unui cadru de reglementare favorabil pentru implementarea proiectelor de investiţii în valorificarea resurselor regenerabile de energie ale autorităţilor publice în cadrul Axei 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Pentru implementarea acestor proiecte lipsesc contractele-cadru de vânzare-cumpărare energie electrică în care autoritatea publică locală care are licenţă de producător are opţiunea de a plăti doar diferenţa dintre energia consumată şi cea produsă.

Comunicat de presă AE3R
24.06.2010
AE3R sprijină persoanele fizice pentru accesarea fondurilor “Casa Verde”

Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova “AE3R Ploiesti – Prahova” vă informează că Administraţia Fondului de Mediu a aprobat deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează surse regenerabile, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” începând cu 1 iulie 2010. Suma alocată judeţului Prahova pentru această sesiune de finanţare este de 4.210.786 lei.

Comunicat de presa AE3R
22.06.2010
„Casa Verde“ pentru persoane fizice prin intermediul AE3R

Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova “AE3R Ploiesti- Prahova” vă informează că Administraţia Fondului de Mediu a publicat Ghidului de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza surse regenerabile, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire în sensul lărgirii ariei de adresabilitate a acestuia, fiind consideraţe eligibile persoanele fizice.

COMUNICAT DE PRESA AE3R
01.06.2010
Primul raport de termoviziune al unei cladiri de utilitate publica din Judetul Prahova

La solicitarea conducerii societatii Termoelectrica PIoiesti SA, specialistii Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile “AE3R Ploiesti Prahova” au realizat Raportul de Inspectie Termografica al Sediului Administrativ al Societatii.

Acest raport va sta la baza eliberarii Certificatului de Performanta Energetica a cladirii.

Utilitatea acestui raport consta in faptul ca se pune in evidenta calitatea executarii lucrarilor de reabilitare effectuate anterior, cat si corectitudinea acestora.

COMUNICAT DE PRESA
13.04.2010

Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile "AE3R Ploiesti- Prahova" a primit, vineri 09.04.2010, intr-un cadru festiv, din partea Academiei Romane, Ordinul "Cunoastere si Cercetare", pentru promovarea energiilor regenerabile si a eficientei energetice. 

Aceasta inalta distinctie, este rezultatul activitatii depuse de catre Agentie in domeniul energiei verzi si a eficientei energetice, de la infiintare si pana acum.

COMUNICAT DE PRESA
12.04.2010

AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI ENERGII REGENERABILE "AE3R PLOIESTI- PRAHOVA" organizeaza, miercuri, 14 aprilie 2010, ora 10, la Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Ploiesti, evenimentul “Energia – O noua atitudine”.

Dezbaterea are drept scop informarea elevilor in domeniul energiei regenerabile si a eficientei energetice, apropierea elevilor fata de acest domeniu si deprinderea unor bune practici in vederea economiei de energie, promovarea eficientei energetice si a utilizarii surselor alternative de energie.

Pe 01-02.10.2009 la Hotel Central a avut loc primul seminar privind modul de implementare a legislaţiei comunitare în domeniul eficienţei energetice, seminar cu tema: “Implementarea Legislatiei Comunitare In Domeniul Eficientei Energetice Si Promovarii Energiilor Din Surse Regenerabile” organizat de Comisia Europeană, în cooperare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

Prezent la întâlnire, Mircea Cosma, preşedintele CJ Prahova, a susţinut că: „Viitorul este al energiilor regenerabile”. Discuţiile pe această temă s-au desfăşurat joi şi vineri, în cea de-a doua zi a workshop-ului organizat la Ploieşti fiind dezbătute teme privind protejarea mediului.

Consiliul Judeţean Prahova şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti-Prahova au organizat, vineri, 8.10.2009, seminarul cu tema „STRATEGII PRIVIND IMPLEMENTAREA ENERGIEI VERZI LA NIVEL LOCAL ŞI REGIONAL, ÎN VEDEREA PREVENIRII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE”.

Cu acest prilej, directorul executiv al AE3R PLOIEŞTI- PRAHOVA, Bogdan POTLOGIA, a prezentat acţiunile şi strategiile pentru promovarea eficienţei energetice şi a surselor alternative de energie la nivel local şi regional.

Prima Conferinţă Internaţională – Case Pasive în România
RENEXPO® South-East Europe 2009
12.11.2009 Sala Palatului Bucureşti, România

Conceptul de casă pasivă reprezintă cel mai înalt standard energetic din zilele noastre cu promisiunea de a tăia consumul de energie în clădiri cu 90%! Aplicarea pe scară largă a designului de case pasive va avea impact dynamic pe conservarea energiei. Conceptul de case pasive a început în ultimii ani să prindă contur şi în România. Din această pricină a hotărât REECO, organizator internaţional de târguri şi conferinţe pe energie regenerabilă şi eficienţă energetică, împreună cu ISPE, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, să organizeze “Prima Conferinţă Internaţională – Case Pasive în România”, pe 12 noiembrie 2009, la Sala Palatului din Bucureşti.

A doua sesiune de depunerea a dosarelor pentru Programul „Casa Verde” s-a prelungit din nou

Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiesti Prahova anunta prelungirea perioadei de depunere a proiectelor din cadrul celei de-a doua sesiuni a „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” pentru anul 2009, până la data de 09 octombrie 2009 inclusiv, orele 14:00. Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile centrale care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile sanitare, instituţiile de învăţământ, aşezămintele sociale, culturale şi pentru asociaţiile de proprietari cu personalitate juridică. 

AE3R semnatara a

covenant of mayors logo


EPC Signatory

Parteneri

alea

sigla aeepm

escorom

Parteneri media

ph online

fdee

ffee

logo Veolia simplu

bergenbier logo

Autoritati Publice Locale

Sisteme Fotovoltaice PF

Ordin de cunoastere si cercetare

AE3R partnera in

EnPC Intrans

embuild

poza model certificat performanta energetica