Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Despre IEE PDF Imprimare Email
Există multe oportunităţi neexploatate pentru a economisi energie şi a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie în Europa, dar condiţiile de piaţă nu sunt întotdeauna de ajutor.
Energie Inteligentă - Europa este un program al UE pentru finanţarea acţiunilor pentru îmbunătăţirea acestor condiţii şi evolua catre o Europa mai inteligenta din punct de vedere energetic.


Obiective:
• Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea raţională a surselor de energie
• Promovarea noilor surse regenerabile de energie şi diversificarea energetica
• Promovarea eficienţei energetice şi noi surse de energie în transporturi