Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Drepturi si facilitati pentru membrii AE3R Ploiesti Prahova PDF Imprimare Email
1. Transmiterea Buletinului legislativ lunar.
2. Transmiterea Buletinului informativ lunar.
3. Informatii privind oferte, cereri de oferta, oportunitati de colaborare din tara si strainatate.
4. Informatii generale privind programele de finantare externa si programele de finantare si sustinere ale Guvernului .
5. Acordarea de consultanta in vederea eliberarii de certificate energetice.
6. Posibilitatea de a face face publicitate pe site-ul Agentiei.
7. Dreptul la un vot in Adunarea Generala si de a fi alesi in Colegiul de Conducere al Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiesti Prahova, conform statutului.
8. S? desemneze reprezentan?i īn Adunarea General? a Agen?iei, respectiv in Consiliul director
9. S? se adreseze Adun?rii Generale a Agen?iei, s? solicite ?i s? primeasc? trimestrial sau ori de cāte ori este necesar ?i motivat, rapoarte ?i inform?ri;
10. S? pun? īntreb?ri ?i s? solicite explica?ii Adun?rii Generale, referitoare la activitatea Agen?iei, respectiv la modul de īndeplinire a scopurilor ?i obiectivelor pentru care aceasta a fost mandatat?;
11. S? prezinte propuneri ?i m?suri de rezolvare a problemelor specifice ap?rute īn activitatea Agen?iei ?i s? participe activ la ac?iunea de remediere ?i solu?ionare a acestora.
12. Sa faca, prin rotatie, o prezentare a societatii, in cadrul evenimentelor organizate de agentie.