Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Drepturi si facilitati pentru membrii AE3R Ploiesti Prahova PDF Imprimare Email
1. Transmiterea Buletinului legislativ lunar.
2. Transmiterea Buletinului informativ lunar.
3. Informatii privind oferte, cereri de oferta, oportunitati de colaborare din tara si strainatate.
4. Informatii generale privind programele de finantare externa si programele de finantare si sustinere ale Guvernului .
5. Acordarea de consultanta in vederea eliberarii de certificate energetice.
6. Posibilitatea de a face face publicitate pe site-ul Agentiei.
7. Dreptul la un vot in Adunarea Generala si de a fi alesi in Colegiul de Conducere al Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiesti Prahova, conform statutului.
8. Să desemneze reprezentanţi în Adunarea Generală a Agenţiei, respectiv in Consiliul director
9. Să se adreseze Adunării Generale a Agenţiei, să solicite şi să primească trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi motivat, rapoarte şi informări;
10. Să pună întrebări şi să solicite explicaţii Adunării Generale, referitoare la activitatea Agenţiei, respectiv la modul de îndeplinire a scopurilor şi obiectivelor pentru care aceasta a fost mandatată;
11. Să prezinte propuneri şi măsuri de rezolvare a problemelor specifice apărute în activitatea Agenţiei şi să participe activ la acţiunea de remediere şi soluţionare a acestora.
12. Sa faca, prin rotatie, o prezentare a societatii, in cadrul evenimentelor organizate de agentie.