Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA INTERREG EUROPE PDF Imprimare Email

         Programul INTERREG EUROPE urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.

       Programul are un buget de 359 milioane de euro, alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională, și finanțează două tipuri de acțiuni:

- proiecte de cooperare interregională și

- platforme de învățare de politici,

în domeniile:

 • cercetare și inovare,
 • competivitatea IMM,
 • economie cu emisii scăzute de carbon,
 • folosirea eficientă a resurselor de mediu.

  Beneficiarii eligibili sunt:
 • autorități de management ale programelor finanțate din fonduri structurale,
 • autorități publice - regionale și locale,
 • organisme de drept public și organisme private non-profit: agenții, institute de cercetare, organizații specializate în politici publice.

Programul este activ în 30 de țări: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia.

Autoritatea de Management a programului este Franța, prin Regiunea Nord-Pas de Calais, iar Secretariatul Tehnic Comun are sediul în Lille. Autoritatea Națională, din partea României, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.

Cum puteți participa la program:

 • deveniți partener într-un proiect de cooperare interregională,
 • luați legătura cu un grup de actori interesați,
 • înscrieți-vă pe platformele de învățare de politici.

  Sursa: http://www.mdrap.ro/