Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Energie regenerabila PDF Imprimare Email
Energia regenerabil? se refer? la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curg?toare, a proceselor biologice ?i a c?ldurii geotermale pot fi captate de c?tre oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nuclear? precum ?i energia generat? prin arderea combustibililor fosili, a?a cum ar fi ?i?eiul, c?rbunele ?i gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existen?a z?c?mintelor respective ?i sunt considerate în general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
 
• energia eolian?
• energia solar?
• energia apei
• energia hidraulic?
• energia mareelor
• energia geotermic?
• energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz
 
Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.
 
Investi?iile globale anuale în energia regenerabil? au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006. Pentru anul 2007 investi?iile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari.
 
Conform unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie s? amestece treptat combustibilul tradi?ional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încât, pân? în 2010, biodieselul s? reprezinte 5,75% din motorina de pe pia??, urmând ca, în 2020, ponderea s? creasc? la 20%.