Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Biomas? PDF Imprimare Email
Biomasa este partea biodegradabil? a produselor, de?eurilor ?i reziduurilor din agricultur?, inclusiv substan?ele vegetale ?i animale, din silvicultur? ?i industriile conexe, precum ?i partea biodegradabil? a de?eurilor industriale ?i urbane. (Defini?ie cuprins? īn Hot?rārea nr. 1844 din 2005 privind promovarea utiliz?rii biocarburan?ilor ?i a altor carburan?i regenerabili pentru transport). Biomasa reprezint? resursa regenerabil? cea mai abundent? de pe planet?. Aceasta include absolut toat? materia organic? produs? prin procesele metabolice ale organismelor vii.

Biomasa este prima form? de energie utilizat? de om, odat? cu descoperirea focului. Energia īnglobat? īn biomas? se elibereaz? prin metode variate, care īns?, īn cele din urm?, reprezint? procesul chimic de ardere (transformare chimic? īn prezen?a oxigenului molecular, proces prin excelent? exergonic).

Forme de valorificare energetic? a biomasei (biocarburan?i):

• Arderea direct? cu generare de energie termic?.
• Arderea prin piroliz?, cu generare de singaz (CO + H2).
• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- īn cazul ferment?rii produ?ilor zahara?i; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, īn amestec cu benzina, poate fi utilizat īn motoarele cu combustie intern?.
• Transformarea chimic? a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool ?i generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) ?i glicerol. Īn etapa urm?toare, biodieselul purificat se poate arde īn motoarele diesel.
• Degradarea enzimatic? a biomasei cu ob?inere de etanol sau biodiesel. Celuloza poate fi degradat? enzimatic la monomerii s?i, deriva?i glucidici, care pot fi ulterior fermenta?i la etanol.