Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Energie geotermic? PDF Imprimare Email
Energia geotermic? este o form? de energie ob?inut? din c?ldura aflat? în interiorul Pamântului. Apa fierbinte ?i aburii, capta?i în zonele cu activitate vulcanic? ?i tectonic?, sunt utiliza?i pentru înc?lzirea locuin?elor ?i pentru producerea electricit??ii. Este o form? de energie regenerabil?.

Tipuri de Centrale Geotermic?

Exista trei tipuri de centrale geotermice care sunt folosite la aceasta data pe glob pentru transformarea puterea apei geotermale in electricitate: 'uscat'; 'flash' si 'binar', depinzand dupa starea fluidului: vapori sau lichid, sau dupa temperatura acestuia. Centralele 'Uscate' au fost primele tipuri de centrale construite, ele utilizeaza abur din izvorul geotermal. Centralele 'Flash' sunt cele mai raspandite centrale de azi. Ele folosesc apa la temperaturi de 182°C, injectand-o la presiuni inalte in echipamentul de la suprafata. Centralele cu ciclu binar difera fata de primele doua, prin faptul ca apa sau aburul din izvorul geotermal nu vine in contact cu turbina,respectiv generatorul electric. Apa folosita atinge temperaturi de pana la 200°C.

O surs? de energie cu temperatur? constant?, ce con?ine energie termic? într-o cantitate practic nelimitat?, disponibil? în orice loc pe suprafa?a p?mântului, o reprezint? energia solului.

Subsolul, începând de la o anumit? adâncime are o temperatur? ce nu mai este influen?at? de varia?iile sezoniere. Dinspre centul p?mântului exist? un flux termic c?tre suprafa?? ce determin? un gradient de temperatur? mediu de 1 șC la 33m. Având în vedere difuzibilitatea mic? a solului ?i volumul mare implicat în procesul de “extrac?ie a c?ldurii” putem considera c? aceast? resurs? energetic? poate asigura orice cantitate de c?ldur? necesar? înc?lzirii locuin?elor. Sistemul de extrac?ie a c?ldurii din sol se nume?te GEOEXCHANGE.În figur? se prezint? schematic cele dou? circuite ale sistemului GeoExchange împreun? cu pompa de c?ldur?. Aceasta extrage c?ldur? din circuitul exterior cl?dirii ?i o livreaz? la o temperatur? mai mare, în circuitul interior al cl?dirii, utilizat la înc?lzirea locuin?ei. Func?ionarea pompei de c?ldur? este reversibil? astfel încât, în sezonul cald aceasta poate fi utilizat? pentru extragerea c?ldurii din locuin?? (climatizarea) ?i introducerea acesteia în sol.

Diverse sisteme de extragere a c?ldurii din sol