Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Comunicat de presă din 19.08.2009 PDF Imprimare Email
Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti Prahova face demersuri pe lângă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pentru modificarea legislaţiei în sensul de a facilita unităţilor administrativ-teritoriale participarea la piaţa de energie electrică şi de beneficia de schema suport pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Măsurile sunt în concordanţă cu Carta verde pentru „Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură” şi cu documentul „An Energy Policy for Europe” şi necesare în contextul implementării strategiei de dezvoltare regională durabilă prin sprijinirea investiţiilor pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de domeniul major de intervenţie 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde” în cadrul axei prioritare 4 „Creşterea eficienţei energetice şi nivelul de securitate al alimentării cu energie, în contextul combaterii schimbării climaterice” a Programului operaţional sectorial "Creşterea competivităţii economice".

Pentru informaţii suplimentare rugăm pe cei interesaţi să intre în legătură cu personalul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti-Prahova şi să acceseze pagina de web www.ae3r-ploiesti.ro