Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Comunicat de presa PIEE Magurele PDF Imprimare Email

AgenÈ›ia pentru Eficiență Energetică È™i Energii Regenerabile a finalizat primul „Program de îmbunătățire a eficienÈ›ei energetice” (PIEE) pentru primăria comunei Măgurele, care face parte din  lista celor zece primării din judeÈ›ul Prahova pe care agenÈ›ia È™i-a propus să le sprijine la realizarea acestor programe.

Acest program a fost elaborat în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul de Eficiență Energetică al ANRE.

Pentru fundamentarea analizei necesare realizării programului PIEE a fost necesară analiza situaÈ›iei energetice a comunei Măgurele în anul de referință 2016. Analiza s-a realizat pe domenii de consum energetic cum ar fi clădiri publice È™i rezidenÈ›iale, sistemul de iluminat public, sectorul transport È™i producerea de energie din surse regenerabile, dar È™i pe categorii de energie consumată: energie electrică, gaze naturale, biomasă È™i carburanÈ›i.

Pe baza acestei analize au fost stabilite obiectivele de îmbunătățire a eficienÈ›ei energetice pentru perioada 2017-2023, concretizate prin propunerea unor proiecte prioritare care vizează reabilitarea clădirilor publice din comună: È™coli, grădiniÈ›e, dispensare, modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea lămpilor existente cu corpuri de iluminat eficiente de tip LED, precum È™i introducerea unor sisteme performante de alimentare cu energie care folosesc surse regenerabile solare È™i geotermale.