Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Continua evaluarea eficienței parcurilor fotovoltaice pentru comunitățile locale din Prahova- Parcul fotovoltaic din Orasul Mizil PDF Imprimare Email

Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabilea continuat evaluarea eficienței parcurilor fotovoltaice care aparțin autorităților locale din județul Prahova. A fost evaluat parcul fotovoltaic care aparține primăriei orașului Mizil.
Parcul fotovoltaic din Mizil are o putere instalată de 1,735 MW È™i a fost pus în funcÈ›iune în luna mai 2014. Centrala fotovoltaică a produs până în prezent 8597 MWh energie electrică, având o medie anuala a producÈ›iei de 2700 MWh. In urma evaluării a rezultat ca energia produsa de centrala fotovoltaica a contribuit la reducerea cheltuielilor primăriei pentru clădirile publice È™i iluminatul stradal cu pana la 30% pe an.
AgenÈ›ia pentru Eficiență Energetică È™i Energii Regenerabile va face toate demersurile necesare către Autoritatea NaÈ›ionala de Reglementare în Domeniul Energiei pentru ca autoritățile locale care deÈ›in Centrale fotovoltaice să beneficieze de Contracte bilaterale de vânzare-cumpărare cu furnizorii de energie electrică, situaÈ›ie în care cheltuielile cu energia vor fi acoperite in totalitate.