Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALÄ‚ INTERREG EUROPE PDF Imprimare Email

Programul INTERREG EUROPE urmăreÈ™te îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor È™i programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investiÈ›iile pentru creÈ™tere economică È™i a locurilor de muncă È™i, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență È™i a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.

Aria de cooperare:

  • întreg teritoriul UE (28 State Membre)
  • 2 State partenere cu  statut special: Norvegia È™i ElveÈ›ia;

  Axe Prioritare

  Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică È™i inovare

  Axa prioritară 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici È™i mijlocii

  Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziÈ›iei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

  Axa prioritară 4 - Mediu È™i utilizarea eficientă a resurselor


Programul are un buget de 359 de milioane de euro, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru perioada 2014-2020, din care:

  • 322.4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională implementate de partenerii din UE. Partenerii din Norvegia È™i ElveÈ›ia vor fi co-finanÈ›aÈ›i din fonduri naÈ›ionale de țările respective,
  • 15.3 milioane de euro pentru platforme de învățare de politici publice,
  • 21,3 milioane de euro pentru asistenÈ›a tehnică a programului - configurare, implementare, monitorizare etc.

Bugetul programului: unic pentru 28 state membre / 7 ani*

Buget total*

FEDR + cofinanțare națională

Din care

FEDR

Cofinanțare națională

(State Membre UE)

TOTAL

426,309,549.12

359,326,000

66,983,549.12

        
       *la acest buget se adaugă contribuÅ£ia celor două State partenere cu statut special, ElveÅ£ia ÅŸi Norvegia: 6.000.827 Euro.

Co-finanțarea proiectelor:

85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și organismele de drept public din cele 28 de state membre ale UE,75% pentru organismele private non-profit din cele 28 de state membre UE,

  • 50% finanÈ›are norvegiană pentru organismele publice de drept public È™i organismele private non-profit din Norvegia,
  • finanÈ›are elveÈ›iană: partenerii din ElveÈ›ia sunt invitaÈ›i să contacteze punctul naÈ›ional elveÈ›ian de contact Interreg pentru informaÈ›ii privind oportunitățile de finanÈ›are din ElveÈ›ia.

Beneficiarii eligibili sunt:

  • autorități publice - naÈ›ionale, regionale sau locale,
  • organisme de drept public,
  • organisme private non-profit: agenÈ›ii, institute de cercetare, organizaÈ›ii specializate în politici publice etc.

Cateva date generale legate de primul apel:

·       211 de proiecte depuse, din care 75 aveau beneficiari romani; 9 Lead Partner.

·       66 de proiecte au avut punctajul necesar si au fost aprobate insumand 89,4 milioane euro FEDR si 0,65 milioane euro fonduri norvegiene.

·       24 de proiecte cu parteneri romani dintre care doi Lead Partner aprobate, pozitionand Romania pe locul 7 din 30 dupa numarul de beneficiari.

Proiectele aferente celui de-al doilea apel au fost aprobate au fost aprobate in data de5 Octombrie 2016.

Tot in cursul Comitetului de Monitorizare din data de 5 octombrie 2016, s-a aprobat si deschiderea unui al treilea apel de proiecte, in perioada 1 martie – 30 iunie 2017.In acest moment, apelul trei pastreaza aceleasi elemente ca si celelalte doua ( buget, toate axele deschise, accentul pus pe axele 3 si 4), dar aceste elemente vor fi clarificate abia in ianuarie 2017 cand pachetul de documente va fi finalizat. Acest al treilea apel este o oportunitate si pentru cei care au avut proiecte respinse anterior. Se asteapta din partea acestora corectarea erorilor si depunerea din nou a proiectelor.

Mai multe informatii gasiti pe:  www.interregeurope.eu