Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Comunicat de presa 02-04 octombrie 2013 PDF Imprimare Email

Judeţul Prahova la conducerea Federaţiei Agenţiilor de Energie şi Mediu din Europa


În perioada 2-4 octombrie 2013, a avut loc la Tuheljske Toplice în Croaţia conferinţa „Investiţii şi Finanţări în Energii Regenerabile” CroEnergy2013, eveniment organizat sub auspiciile Preşedinţiei Croaţiei, Ministerului Economiei Republicii Croate şi ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Fondurilor UE. Evenimentul a fost organizat de Agenţia Regională pentru Energie Nord-Vest din Croaţia, organizaţia FEDARENE, împreună cu iniţiativa ManagEnergy.

  

Cu ocazia acestei conferinţe, a avut loc şi Adunarea Generală a Federaţiei Agenţiilor de Energie şi Mediu din Europa (FEDARENE) la care a participat şi o delegaţie a judeţului Prahova. FEDARENE (Federaţia Europeană a Agenţiilor şi Regiunilor pentru Energie şi Mediu) a fost creată la data de 8 iunie 1990, prin concursul a 6 autorităţi regionale – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Wallonia, País Vasco, Aquitaine şi Nord-Pas-de-Calais. Încurajate prin diferite programe ale Comisiei Europene, aceste autorităţi au dorit să facă auzită la nivel european vocea regiunilor în dezbaterea privind politicile de mediu şi cele privind energia.FEDARENE s-a dezvoltat de la cele 6 regiuni existente la formarea sa, la deja un număr de 40 în anul 1995. Urmând această dinamică, în noiembrie 1991 a fost creat Biroul de la Bruxelles. În momentul de faţă, FEDARENE are peste 65 de membri din 15 ţări.

Chiar de la început, FEDARENE a servit drept rampă de lansare pentru crearea de noi agenţii şi a reprezentat un punct decisiv pentru o gamă largă de agenţii. Acestea nu reprezintă numai forţa motrice din spatele dezvoltării reţelei, ci joacă şi un rol esenţial în elaborarea politicilor. Ele acţionează atât ca generatori de idei la nivel regional, naţional, european şi internaţional, cât şi ca implementatori ai deciziilor provenite de la aceste niveluri.
Diversitatea acestor membri implică faptul că există o gamă largă de competenţe, oferindu-se astfel soluţii pentru aproape toate preocupările legate de mediu şi de energie. La nivel local, acestea contribuie la sensibilizarea opiniei publice prin intermediul unei multitudini de acţiuni, precum expoziţii, conferinţe, servicii de documentare şi întâlniri cu instituţiile locale de educaţie şi cu organismele de experţi din domeniu. Ele servesc atât oficialilor aleşi la nivel local, cât şi publicului larg, oferind ajutor şi consultanţă.

Pe agenda de lucru a Adunării Generale s-au aflat următoarele puncte:
- Aprobarea procesului verbal al Adunării Generale din Bilbao care a avut loc în noiembrie 2012;
- Aderarea de noi membrii
- Alegerea Comitetului Director (Preşedinte, Vice Preşedinţi, Trezorier, Secretar)
- Raportul de activitate din perioada noiembrie 2012 - septembrie 2013
- Prezentarea şi aprobarea Rezultatelor pe 2012 şi a Bilanţului la data de 31.12.2013
- Prezentarea situaţiei financiare pe 2013
- Programul de activitate 2013-2014.

Cu acest prilej, Domnul Bogdan POTLOGIA – Director Executiv al Agenţiei de Energie „Ae3R Ploieşti – Prahova” a fost reales în unanimitate în funcţia de Vicepreşedinte al FEDARENE, reconfirmând încă o dată poziţia de lider naţional a judeţului Prahova în promovarea şi utilizarea energiilor regenerabile.