Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

COMUNICAT DE PRESA PDF Imprimare Email

COMUNICAT DE PRES?
04.02.2011
AE3R ?i „Elie Radu” organizeaz? Ziua European? a Energiei


                      Agen?ia pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile „AE3R Ploie?ti – Prahova” a r?spuns apelului lansat de Comisia European? ?i în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Elie Radu” organizeaz? în data de 12 Aprilie 2011 „Ziua European? a Energiei”.
                     „Ziua European? a Energiei” face parte din campania „Energie durabil? pentru Europa” lansat? în 2005 care î?i propune ca în fiecare an o s?pt?mân? s? fie dedicat? promov?rii în rândul cet??enilor, a autorit??ilor publice ?i a principalelor companii de pe pia?a energetic? a produc?iei ?i consumului de energie electric? provenind din surse regenerabile.

                     Ac?iunile campaniei vizeaz? diseminarea exemplelor de bun? practic? cu scopul de a sensibiliza opinia public?, consolidarea rela?iilor dintre actorii principali, precum ?i stimularea investi?iilor private în tehnologiile ce stau la baza utiliz?rii surselor regenerabile de energie.
                     Pentru informa?ii suplimentare îi rug?m pe cei interesa?i s? intre în leg?tur? cu personalul Agen?iei pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile Ploie?ti – Prahova ?i s? acceseze pagina de web www.ae3r-ploiesti.ro Bogdan POTLOGIA, Director Executiv