Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

 Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului 
 Parteneri Media


 

Autoritati Publice Locale

Comunicat de presa 14.07.2010 PDF Imprimare Email

Nr. 1164 / 14.07.2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Sesizarea AE3R este introdusă în legea nr. 139 din 2010

            Prin adresa din 12 mai 2010 Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova a adus în atenţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei lipsa unui cadru de reglementare favorabil pentru implementarea proiectelor de investiţii în valorificarea resurselor regenerabile de energie ale autorităţilor publice în cadrul Axei 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Pentru implementarea acestor proiecte lipsesc contractele-cadru de vânzare-cumpărare energie electrică în care autoritatea publică locală care are licenţă de producător are opţiunea de a plăti doar diferenţa dintre energia consumată şi cea produsă.            Legea nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220 din 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a introdus prin articolul 16, alineatul 6 această posibilitate astfel: „Persoanele fizice ce deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".
          Pentru informaţii suplimentare îi invităm pe cei interesaţi să contacteze Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau tel: 0244 51 54 54.