Membri fondatori

AE3R semnatara a

Parteneri

Agen?ia Local? a Energiei Alba

Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului
 Buletin informativ


Nume:
Email:

Partener Media


 

Interne
MDRAPFE a publicat calendarul apelurilor de proiecte care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018 PDF Imprimare Email

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va lansa până la sfârșitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat într-un comunicat.

„Este important ca implementarea proiectelor aferente Programelor Operaționale să înceapă cât mai curând, iată de ce am accelerat ritmul de lansare a apelurilor de proiecte. Mai multe locuri de muncă, în special pentru tineri, îmbunătățirea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii, respectarea standardelor de protecție a mediului sunt vitale pentru țara noastră, iar creșterea calității cercetării și învățământului, precum și accesul la noi tehnologii informatice pot fi motoarele dezvoltării României în lumea modernă”, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Printre apelurile care se vor lansa în perioada următoare Ministerul a amintit finanțarea de investiții în infrastructura de educație și formare (POR, 31 mil. euro), în infrastructurile sanitare și sociale (POR, 125 mil. euro), în eficientizarea energetică a locuințelor și a infrastructurii publice din orașe (POR, 76 mil. euro). Conform ministerului, alocări substanțiale vor fi lansate și pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare navigației fluviale și maritime (POIM, 292 mil euro), infrastructurii aeroportuare (POIM, 33,5 mil. euro), pentru tehnologia informației și comunicațiilor destinate unei economii digitale competitive (POC, 50 mil. euro), pentru mai multe locuri de muncă oferite șomerilor și persoanelor inactive (POCU, 20 mil. euro) și pentru accesul egal al tuturor cetățenilor la învățarea pe tot parcursul vieții (POCU, 32,5 mil. euro).

De asemenea, cererile de proiecte care se vor lansa până la sfârșitul acestui an vizează investiții semnificative în integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor (POCU, 104 mil. euro), în dezvoltarea administrației publice și a unui sistem judiciar accesibil și transparent (POCA, 7,3 mil. euro).

O importanță deosebită se acordă și investițiilor care vizează creșterea eficienței resurselor umane implicate în gestionarea și controlul modului în care sunt folosiți banii europeni (POAT, 91,6 mil euro), dar și sprijinirea activităților comune cu alte state pe linia prevenirii dezastrelor naturale și pregătirea unor acțiuni concertate în timpul situațiilor de urgență (PO România-Ucraina , 33 mil. euro). 

Descarcă calendarul complet al lansărilor: http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/16300

Sursa: MDRAPFE

 
Participare Sesiuni Nationale de Comunicari Stiintifice "Sursele de Energie in Dezvoltarea si Administrarea Afacerilor Durabile" PDF Imprimare Email

În perioada 15-18 noiembrie 2017, Facultatea de Științe Economice organizează o serie de evenimente integrate în cadrul proiectului aniversar ”25 de ani de învățământ economic universitar la U.P.G. din Ploiești”.
Miercuri, 15 noiembrie 2017, a avut loc deschiderea oficiala a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Sursele de Energie in Dezvoltarea si Administrarea Afacerilor Durabile”, incepand cu ora 10:00, Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
In cadrul acestei manifestari se vor prezenta lucrări științifice și vor avea loc dezbateri împreună cu cadre didactice şi specialiști din industria resurselor energetice.
Cu această ocazie, domnul Catalin Csaszar, manager de proiect, a prezentat Proiectul European EmBuild. Obiectivul general al proiectului Embuild il reprezinta sustinerea autoritatilor publice de la nivel local, regional si national sa formuleze strategii de renovare pentru sectorul de constructii care promoveaza renovarea profunda si faciliteaza accelerarea ratei de renovare.
Prin proiectul Embuild, AE3R Ploiesti-Prahova isi propune sa asiste autoritatile publice in realizarea de strategii de renovare solide pentru stocul lor de cladiri, acestea reprezentand in continuarea un exemplu pentru alte localitati pentru a-si realiza propriile lor strategii si in continuare renovarea stocurilor de cladiri atinge mai multe obiective: facturi mai mici de energie, un confort sporit, o viata si spatii de lucru mai sanatoase, imbunatirea calitatii aerului si crearea de locuri de munca la nivel local.
Materialele realizate in timpul proiectului sunt puse la dispozitia tuturor partilor interesate si diseminate unui public cat mai larg pentru maximizarea scopului si impactului proiectului.
Mai multe informatii puteti gasi pe www.embuild.eu .

 
Participarea AE3R la Seminarul Transnational Proiect EMPOWERING PDF Imprimare Email

Marti, 3 Octombrie 2017, la Iasi, a avut loc cel de-al doilea seminar transnational organizat in cadrul proiectului european “EMPOWERING – Sprijinirea autorităților publice locale de a construi strategii integrate în domeniul energiei durabile”
EMPOWERING este un proiect cu finanțare europeană, care are drept scop orientarea a 6 regiuni ale UE (din Italia, Spania, România, Croația, Ungaria și Grecia) către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon.
Obiectivul principal este de a permite autorităților locale și regionale (factori de decizie și funcționari publici) din fiecare regiune implicată în proiect să elaboreze politici energetice durabile și planuri coerente cu politicile europene în domeniul climei și energiei și în sinergie cu inițiativa Pactului Primarilor.
In cadrul evenimentului Peer to Peer, domnul Bogdan Potlogia, director AE3R a tinut prelegerea cu tema: „Contractul de Performanta Energetica- O schema financiara inovativa“.
Printre participanti s-au mai aflat, printre altii, domnul Dimitrios Sofianopoulos,DG Environment, domnul Pietro Elisei, URBASOFIA, doamna Ramona Tanasa, ADR Nord-Est si doamna Liliana Topliceanu, Universitatea din Bacau.
In cadrul evenimentului au avut loc discutii despre modul în care instrumentele financiare pot sprijini implementarea SEAP / SECAP, precum și potențialul său de a sprijini tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și cum se poate îmbunătăți sprijinul pentru investițiile în domeniul energiei durabile.

 
Participarea AE3R la cel mai mare targ de energie regenerabila din Romania PDF Imprimare Email

In perioda 11-14 octombrie 2017, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” participa la Targul International de Energie Regenerabila, Energie Conventionala, Echipamente si Tehnologii pentru Industria de Petrol si Gaze Naturale- „ExpoEnergiE 2017”, aflat la cea de asaptea editie, care se desfasoara la Romexpo Bucuresti.
ExpoEnergiE reprezinta un eveniment adresat pietei energiei si industriei de petrol si gaze, constituindu-se intr-o platforma de interactiune pentru specialistii din domeniu si avand ca scop principal promovarea potentialului local in vederea atragerii de investitori.
In cadrul evenimentului, Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti-Prahova” va promova activitatile sale si proiectele europene din care aceasta face parte.
In data de 11.10.2017, de la ora 12.00, a avut loc conferinta: „Administrarea afacerilor în industria de petrol și gaze” organizata de UPG Ploiesti, manifestare stiintifica aflata deja la cea de-a treia editie si la care reprezentantii AE3R au participat si au tinut prelegeri in fiecare an.
In cadrul acestui eveniment domnul director Bogdan Potlogia a prezentat Proiectul European COALESCCE- Cresterea capacitatii de abordare a conceptului de „Comunitate energetica”. Proiectul are ca si obiectiv general cresterea gradului de implementare al strategiilor energetice locale bazate pe interesele reale ale comunitatilor privind cresterea independentei, sporirea securitatii si diversificarea pietei de munca in sectorul energetic, dar si pentru adaptarea la schimbarile climatice.
Mai multe informatii despre proiectul COALESCCE, puteti gasi pe: www.interregeurope.eu/coalescce.

 
Chestionar Proiect EmBuild PDF Imprimare Email

Stimati colegi,

Din martie 2016, AE3R Ploiesti-Prahova participa, alaturi de 9 parteneri europeni, printre care si prestigioasa agentie GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH din Germania, la proiectul european Embuild, care are ca obiectiv general sustinerea autoritatilor publice de la nivel local, regional si national sa formuleze strategii de renovare pentru sectorul de constructii care promoveaza renovarea profunda si faciliteaza accelerarea ratei de renovare.

Pentru a evalua situatia reala in acest domeniu deosebit de important, va rugam sa completati un scurt chestionar.
Va garantam pastrarea anonimatului si gestionarea strict confidentiala a raspunsurilor.

Completarea celor 17 intrebari dureaza numai cateva minute!

Apasati aici pentru a completa sondajul:
https://www.1ka.si/a/95194?language=17

Va multumim!

 
Regenerabilii, ingropati! Cota obligatorie de certificate verzi pe 2017, redusa la 8,3% PDF Imprimare Email

-        ANRE admite, într-o Scrisoare adresat? Ministerului Energiei, c? aceast? cot? bag? investitorii în insolven??, dar paseaz? problema la Ministerul Energiei.
-        Exist? ?i o a doua propunere de cot?, de 12,3% pentru 2017.


     Condi?ia: s? se modifice urgent Legea 220 Surpriz? de propor?ii pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. Dup? ce au solicitat autorit??ilor, la modul imperios, în nenum?rate rânduri, cre?terea obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile pentru salvarea sectorului regenerabilelor, ace?tia constat? acum c? Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE propune pentru anul 2017 o cot? cu mult redus?, de 8,3% . „Cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 a rezultat ca fiind egal? cu 8,3% din consumul final brut de energie electric?. Men?ion?m faptul c? prin considerarea nivelului cantit??ii de energie electric? exceptat? a marilor consumatori electro-intensivi ca urmare a acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015 ?i a celor în curs de emitere în perioada 2016 – 2017, impactul certificatelor verzi în factura consumatorilor finali va cre?te pentru consumatorii finali neexcepta?i ajungând la valori cuprinse între 42 lei/MWh ?i 43 lei/MWh, care corespund unor consumuri exceptate între 8000 GWh ?i 9000 GWh”, se precizeaz? în Nota ANRE privind cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie care beneficiaz? de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017, publicat? pe site-ul institu?iei.

Dup? trei ani la rând în care cota obligatorie de energie electric? produs? din surse regenerabile de energie a fost men?inut? la nivele sc?zute, ANRE love?te dramatic investi?iile din sectorul regenerabilelor prin aceast? cot? propus? de 8,3 %, comparativ cu 12,15% în 2016 , respectiv 17% cât s-a prev?zut ini?ial în Legea 220/2008, lege în baza c?reia s-au f?cut toate investi?iile din sector, reclam? investitorii din domeniu, care se declar? uimi?i ?i îngrijora?i de propunerea Autorit??ii. Potrivit acestora, decizia ANRE va aduce faliment în mas? garantat în industria energiei regenerabile.

Citeşte mai mult...
 
Termografii pentru cladirile aflate in patrimoniul CJPH PDF Imprimare Email

                Exper?ii Agen?iei pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile "AE3R Ploie?ti-Prahova" vor realiza, astazi, 19.01.2011, radiografia termic? a cl?dirii Spitalului de Pediatrie Ploie?ti.
                În cursul s?pt?mânii trecute, s-au realizat inspec?ii termografice la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Ploie?ti ?i Spitalul de Obstetric? ?i Ginecologie, unit??i aflate în subordinea Consiliului Jude?ean Prahova.
                În baza rezultatelor rapoartelor termografice, conducerea Consiliului Jude?ean Prahova inten?ioneaz? s? acceseze fondurile de mediu în vederea anvelop?rii cl?dirii ?i, implicit, reducerii cheltuielilor de func?ionare aferente.
                Din primele rezultate, la Spitalul Jude?ean de Urgen?? se impune reabilitarea total? a cl?dirii.

 
INVITA?IE DE PARTICIPARE PDF Imprimare Email

                                                                       INVITA?IE DE PARTICIPARE

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile - Ploiesti Prahova (AE3R-Ploiesti Prahova), cu sediul în Ploiesti , str. Elena Doamna nr. 2 , cod po?tal 100343, organizeaz? procedura de cerere de oferta , prin care dore?te s? achizi?ioneze „Servicii de consultanta pentru intocmirea planului energetic al judetului Prahova”, conform prevederilor caietului de sarcini.
               Se va depune ofert? pentru întreaga gam? de servicii solicitate. Nu se accept? oferte par?iale. Nu se accept? oferte alternative. Nu se accepta oferte in asociere. Nu se admit subcontractanti.
               Contractul de prestare servicii se va încheia pe o perioad? de: 6 luni.
               Documenta?ia procedurii se poate ridica de la sediul Ae3R –Ploiesti Prahova.
               Oferta ?i documentele care înso?esc oferta se vor depune la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova , pân? la data de 19.11.2010 , ora 10.00.
               Garan?ia de participare la procedur?, în valoare total? de 1.000 lei, se va constitui în favoarea Ae3R-Ploiesti Prahova pân? la data limit? de depunere a ofertelor in RO97RNCB0205108607100001 deschis la Banca Comercial? Român? – Sucursala Ploiesti.
               Procedura se va desf??ura la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova în data de 19.11.2010 , ora 11:00 ?i pot participa persoane juridice române, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condi?iilor Documenta?iei procedurii.
              Criteriul de atribuire este „pre?ul cel mai sc?zut”.
              Informa?ii privind desf??urarea procedurii se pot ob?ine zilnic la sediul Ae3R-Ploiesti Prahova telefon 0244515454.

                                                                                                                        Director Executiv
                                                                                                                       POTLOGIA BOGDAN

 
Eficienta si Performanta Energetica PDF Imprimare Email

                 „Eficienta si Performanta Energetica”
          23 septembrie 2010

 

               Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova” impreuna cu membri sai fondatori, Consiliul Judetean Prahova si Primaria Municipiului Ploiesti, organizeaza, in colaborare cu Prahova Business si Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, evenimentul „Eficienta si performanta energetica” – conferinta dedicata promovarii eficientei energetice, ce va avea loc in data de 23 septembrie 2010 in aula Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, incepand cu ora 9:00.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email

Prahovenii pot accesa fonduri de un million de euro prin Programul “Casa Verde”

 

                                      Agen?ia pentru Eficien?? Energetic? ?i Energii Regenerabile Ploie?ti – Prahova “AE3R Ploiesti – Prahova” v? informeaz? c? Administra?ia Fondului de Mediu a aprobat deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor n cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de ncalzire care utilizeaz? surse regenerabile, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc?lzire” ncepnd cu 1 iulie 2010. Suma alocat? jude?ului Prahova pentru aceast? sesiune de finan?are este de 4.210.786 lei.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 2